Welkom

Van harte welkom bij het Nazomerfestival Beschermd Thuis wat op 14 september plaatsvindt.
VNG organiseert in samenwerking met ZonMw een boeiende dag bij het mooie Orpheus, die in het teken zal staan van informeren, inspireren, verbinden en reflecteren.  

Gemeenten en samenwerkingspartners zoals zorgorganisaties, woningcorporaties en cliënten-vertegenwoordigers zijn al geruime tijd bezig met het realiseren van passende ondersteuning dichtbij huis. Gezamenlijk zetten we een duurzame beweging in gang om kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp dichtbij mensen te organiseren: van Beschermd Wonen naar een Beschermd Thuis. Dit heeft inmiddels geleid tot versterkte samenwerkingsverbanden en diverse nieuwe initiatieven die bijdragen aan de doorontwikkeling. 

Door middel van workshops, presentaties, lezingen en gesprekken zullen deze dag diverse interessante thema’s aan bod komen. Graag laten we inspirerende initiatieven in het land aan het woord en vertellen diverse organisaties en professionals over hun ervaringen. Zo biedt het Nazomerfestival-programma ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over diverse onderwerpen rondom Beschermd Thuis. En waarschijnlijk komt staatssecretaris Maarten van Ooijen ook nog langs!

Direct aanmelden

Programma & workshops

Tijdens het Nazomerfestival worden workshops, presentaties, lezingen en gesprekken gevoerd over de volgende thema's:

  • Kennis en onderzoek
  • Organiseren
  • Preventie en herstel
  • Transformeren
  • Wonen

Informatiemarkt

1. Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid
De Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid beoogt gemeenten, cliënten- en naastenorganisaties en andere relevante organisaties te ondersteunen in het toerusten en borgen van het perspectief van ervaringskennis en van ervaringsdeskundigheid van cliënten en naasten. In deze sessie is er ruimte om binnen te lopen om vragen te stellen aan de experts van de Vliegende Brigade over het borgen van ervaringsdeskundigheid in uw organisatie. 
Standhouder: Jenny de Jeu (werkplaats Como)

2. Samenwerkingsplatform / regioadviseurs
De regioadviseurs bieden gemeenten en hun partners integrale steun binnen de volle breedte van het sociaal domein. Kennis, overzicht en advies: de regioadviseurs beschikken over een breed palet aan producten en diensten, instrumenten, opleidingen en praktijkvoorbeelden en hebben toegang tot een groot netwerk van (diepte-)experts, ervaringsdeskundigen en een rechtstreeks lijntje met ‘Den Haag’. Wat uw hulpvraag ook is, uw regioadviseur helpt u verder.

3. Ketenbureau i-Sociaal Domein
Het Ketenbureau i-Sociaal Domein is vanzelfsprekend ook aanwezig met informatie over de implementatie van het woonplaatsbeginsel beschermd wonen. Het Ketenbureau biedt ondersteuning aan de betrokken partijen (gemeenten en zorgaanbieders), gericht op een succesvolle invoering per 1 januari 2024. Daarnaast is hier ook informatie te vinden over het lopende implementatietraject voor de eigen bijdrage Beschermd Wonen (iEb release 2.0).

4. CAK
In Nederland hebben 1,5 miljoen mensen te maken met het CAK. Velen hiervan omdat zij aan het CAK een eigen bijdrage betalen voor zorg uit Wmo of Wlz. Voor de Wmo int het CAK deze bijdrage namens de gemeenten. Het kan daarbij gaan om een vast bedrag - het Abonnementstarief - of om de eigen bijdrage Beschermd Wonen, die inkomensafhankelijk is. Laat u informeren over recente ontwikkelingen en stel uw vragen.

5. VNG
Kom langs voor meer informatie over de opgave en landelijke ondersteuning die de VNG aan gemeenten biedt. Bekijk hier beschikbare handreikingen, de website beschermd thuis en infographics over beschermd thuis en stel uw vragen over het landelijke implementatietraject.

6. ZonMw – Beschermd Thuis
ZonMw zet zich in voor een inclusieve samenleving, onder meer met het programma Beschermd Thuis. Dat richt zicht op begeleiding en ondersteuning van mensen die dat nodig hebben in 'gewone' woningen en wijken. Dit gebeurt bij voorkeur in hun eigen sociale omgeving en is gericht op herstel en zelfredzaamheid. Naast een aantal landelijke projecten, is een groot deel van de regio’s  in Nederland gestart met een project waarbij ze regionale plannen uitvoeren op het gebied van beschermd wonen en/of maatschappelijke opvang. Ook zijn er lokale initiatieven gestimuleerd voor het tegengaan van stigma in de wijk. Ook met het Actieprogramma Grip op Onbegrip wil ZonMw een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving. Dit programma richt zich op het bouwen van sterke netwerken rondom mensen die de grip op hun leven dreigen te verliezen of tijdelijk kwijt zijn. Zo zorgen we ervoor dat ze de grip op hun leven herpakken of behouden. En we zorgen ervoor dat de mensen die ze daarbij helpen dat goed kunnen organiseren.

Beschermd Thuis

De transitie naar Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis (BT) is erop gericht mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk als gelijkwaardig burger te laten deelnemen in de samenleving.  Mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen kunnen hun zelfstandigheid vaker behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie beschikbaar is. Daarom zetten we samen een duurzame beweging in gang om kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp dichtbij mensen te organiseren: van beschermd wonen naar een beschermd thuis. 

Kijk op Beschermd Thuis | VNG voor meer informatie over o.a. de implementatie van het woonplaatsbeginsel, het objectief verdeelmodel, regionale samenwerking en de inning van de eigen bijdrage.

Praktische informatie

Datum
Het Nazomerfestival Beschermd Thuis vindt plaats op woensdag 14 september van 10.00 - 17.00 uur.

Locatie
Theater Orpheus
Churchillplein 1
7314 BZ Apeldoorn
Bekijk de routebeschrijving

Doelgroep
Ambtenaren en bestuurders van gemeenten, zorgorganisaties en cliëntvertegenwoordigers. 

Inschrijven
Inschrijven is mogelijk via deze inschrijflink

Voor de workshops is geen inschrijving nodig. Je kiest op de dag zelf je programma.

Kosten
Het Nazomerfestival Beschermd Thuis is kostenloos toegankelijk. Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door een samenwerking van VNG en ZonMw.

Afmelden
Lukt het toch niet om te komen, laat ons dit s.v.p. tijdig weten (uiterlijk een week van tevoren).

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen via 070 - 373 84 58 of vngconnectcongressen@vng.nl.

Te zijner tijd vindt u hier meer informatie over de dag: bijvoorbeeld randprogramma, lunch, FAQ m.b.t. mogelijke vragen.

 

top